Tidligere projekter

 Du kan her på siden læse mere om vores to tidligere projekter “Ali og Asmas far og mor skal skilles” og “Samtidig og helhedsorienteret indsats skaber håb og muligheder”.

I Landsforeningen for Børn og Forældre har vi oplevet en kraftig stigning i antallet af henvendelser fra kvinder og familie med ikke-vestlig baggrund i vores rådgivning. Med støtte fra Socialstyrelsens pulje til Frivilligt Socialt Arbejde (PUF) og Udlændinge og Integrationsministeriets pulje ’Styrket indsats for ikke-vestlige indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet’ har vi fået muligheden for at udvikle en særlig støtteforanstaltning for familier af anden etnisk herkomst end dansk – baseret på den viden og de metoder, som Landsforeningen for Børn og Forældre allerede har stor erfaring med og evidens for. ALI OG ASMAS FAR OG MOR SKAL SKILLESHELDHEDSORIENTERET INDSATS SKABER HÅB OG MULIGHEDER

Med støtte fra:


Vil du være frivillig i vores projekter?

Vi søger løbende kompetente frivillige til vores projekter. Som frivillig hos os får du mulighed for at gøre brug af din faglige baggrund.

Scroll til toppen