børnegrupper

I Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder vi børnegrupper. Mange børn i skilsmisseramte familier føler sig alene. De ved ikke, hvor de skal gå hen med de følelser, de ikke umiddelbart kan sætte ord på. I vores børnegrupper er der rum til, at børnene kan udtrykke deres følelser.

Selvom børnene ikke nødvendigvis mistrives, kan de alligevel være i den risikogruppe, hvor de lettere bliver frustreret og mister overblikket. Med en tidlig, faglig indsats kan vi opspore og tage hånd om de potentielle udfordringer, der vil være tilstede i forbindelse med at sikre børns trivsel og sundhed. Børnene vil på sigt blive bedre rustet til at udvikle mestringsstrategier, som hjælper dem med at håndtere de udfordringer, livet byder på.

I børnegrupperne kombinerer vi samtale og aktiviteter, der hjælper børnene med at sætte ord på mange af deres følelser. Det er hensigten at hjælpe børnene og de unge til en større forståelse af de tanker og følelser, de tumler med. Ved at høre andre børns og unges fortællinger finder de samtidig ud af, at det er helt normalt at tumle med svære tanker og følelser. De vil opleve, at de ikke er alene om at have de følelser, der kan være forbundet med at være skilsmissebarn.

I børnegruppen vil børnene opleve, at de har et sted, hvor de kan få de svære tanker og følelser bearbejdet. Her får de mulighed for at frigive energi, og det gør dem bedre i stand til at kunne modtage læring og mestre deres hverdag.

Vi ønsker med børnegrupperne at skabe et sundhedsfremmende tiltag for børn og unge, der befinder sig i en udsat position, da deres dagligdag og trygge rammer er blevet ændret på grund af skilsmisse eller samlivsophør. 

 Læs mere om forløbet og tilmelding her.

Læs om vores pilotprojekt her. 

Læs vores evaluering her.

Kontakt os for nærmere information omkring vores børnegrupper på:
Tlf: +45 8862 6062/ Mail: info@lfbf.dk

Scroll til toppen