Gratis bisidderordning

Har du brug for en frivillig, fagprofessionel bisidder? I Landsforeningen for Børn og Forældre har vi 27 frivillige bisiddere. Alle vores bisiddere har gennemgået bisidderkursus gennem Center for Frivilligt Socialt Arbejde, og er i forvejen relevant faguddannede. 

Du har ret til at have en bisidder med til svære eller vigtige samtaler med myndighederne. Vores bisidder vil støtte dig og være ved din side under samtalen. Din bisidder kan også hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, og bisidderen har et overblik over, hvad der bliver sagt under mødet. Det er ikke bisidderens opgave at føre samtalen, men han/hun vil være der som støtte for dig. I Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder vi bisidder til både børn og voksne. Nederst på siden kan du læse mere om forskellene herpå. 

Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder også betalt bisidderordning. Når du vælger et betalt forløb, får du den samme fagprofessionelle bisidder gennem hele forløbet samt mulighed for en samlet pakke med rådgivning til en favorabel pris. Det kan du læse mere om her.         

Vælger du gratis bisidderordning, ønsker vi blot at få dækket de udgifter, der er forbundet med brændstofudgifter m.m. Prisen er 3,56 kr. pr. km. Det samlede beløb bliver doneret til Landsforeningen for Børn og Forældres frivillige arbejde. 

Hvad kan du forvente af vores bisiddere?

 • Vi støtter den enkelte forældre før, under og efter mødet med kommunen eller Familieretshuset.
 • Vi varetager den enkelte forældres overblik og tryghed gennem hele sagsforløbet.
 • Vi kan være behjælpelig med den indledende kontakt til myndighederne.

Vi kan deltage i dit møde med:

 • Kommunens børne- og familieafdeling.
 • Familieretshuset.
 • Dagbehandlingscentre.
 • Familiecentre.
 • Jobcentre.
 • Andre møder hvor det er relevant at have en faguddannet bisidder med sig.

BRUG FOR EN BISIDDER?

 1. Har du brug for en gratis bisidder, skal du trykke på ovenstående boks. 
 2. Inde på siden skal du under “Vælg modtager hos LFBF” klikke på “gratis bisidder”. 
 3. Oplys dit for- og efternavn.
 4. Oplys din email.
 5. I beskedfeltet skriver du: 
   • Hvorfor du søger en bisidder.
   • Hvor i landet du søger en bisidder.
   • Dit telefonnummer
   • Dato og tid for bisidningsopgaven skal fremgå tydeligt i ansøgningen. 

Vi gør opmærksom på, at vi tager 3,56 kr. pr. km.
Herefter kontakter vi dig med mere information.
Når du sender beskeder til os, anvender vi SafeShare.*

*Når du sender meddelelser til LFBF gennem SafeShare, kan du trygt vedhæfte personfølsomme og/eller fortrolige oplysninger. Meddelelserne krypteres, således at uvedkommende ikke kan få adgang til dem, og samtidig slettes beskederne automatisk i henhold til GDPR.

    Vi tilbyder gratis bisidderordning til både børn og voksne. Nedenunder finder du mere information: 


Bisidder til børn og unge

Vores bisiddere støtter børn og unge i deres møde med den offentlige forvaltning. Vi sikrer, at det enkelte barn bliver inddraget i sin egen sag, at det enkelte barns rettigheder overholdes og at barnets ønsker kommer frem og bliver hørt.

Ifølge Forvaltningslovens § 8 har alle børn og unge mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af en voksen, når de skal deltage i en børnesamtale ved kommunen eller i statsforvaltningen. Det betyder, at barnet kan lade sig bistå af en voksen uden at skulle have begge forældres samtykke først.

 


Bisidder til voksne/forældre

Alle vores bisiddere kan vejlede, guide og støtte den enkelte forælder og eventuelle pårørende i mødet med den offentlige forvaltning.

Landsforeningens bisidderhjælp indbefatter helt konkrete muligheder for at understøtte den enkelte forælders inddragelse i egen sag og at sikre, at den enkelte forælders rettigheder overholdes.

OBS:

Vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke tilbyde gratis bisidning på Fyn og Sjælland. Vi er dog fortsat klar til at rådgive og vejlede rådsøgende pr. mail eller telefon.

Scroll til toppen