Betalt bisidderordning

Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder professionel bisidning til forældre, pårørende og børn/unge i hele landet. Landsforeningen har fokus på det positive samarbejde med barnets trivsel i centrum, og vi tager udgangspunkt i din families situation.

Du har ret til at have en bisidder med til svære eller vigtige samtaler med myndighederne. Vores bisidder vil støtte dig og være ved din side under samtalen. Din bisidder kan også hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, og bisidderen har et overblik over, hvad der bliver sagt under mødet. Det er ikke bisidderens opgave at føre samtalen, men han/hun vil være der som støtte for dig. I Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder vi bisidder til både børn og voksne. Nederst på siden kan du læse mere om forskellen. 

Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder også gratis bisidderordning. Når du vælger et betalt forløb, får du den samme fagprofessionelle bisidder gennem hele forløbet samt mulighed for en samlet pakke med rådgivning til en favorabel pris. Det kan du læse mere om her på siden.         

Dine fordele ved betalt bisidderordning:

  • Bisidderordning, hvor vi kan sammensætte et forløb, som passer til netop dig.
  • Den samme fagprofessionelle bisidder gennem hele sagsforløbet, som har fokus på dig og din situation.
  • Gennemlæsning af sagsakter. 
  • Du får en samlet pakke til favorabel pris, herunder også skilsmisserådgivning. 

Vi tilbyder bisidder, hvis du eller dit barn er indkaldt til møde i:

  • Kommunens børne- og familieafdeling.
  • Familieretshuset.
  • Dagbehandlingscentre.
  • Familiecentre.

Vores bisiddere er alle faguddannede og har været på bisidderkursus. Vi er klar til at hjælpe dig med at kunne navigere i skilsmissesystemet og/eller det kommunale system, så du kan få et godt samarbejde omkring dit barn/dine børn og dermed skabe ro og overskud i familien.Vores bisidning for børn varetages af fagligt uddannede bisiddere, som er vant til at tale med børn, så dit barn er i trygge hænder til mødet.


Bisidder til børn og unge:

Vores bisiddere støtter børn og unge i deres møde med den offentlige forvaltning. Vi sikrer, at det enkelte barn bliver inddraget i sin egen sag, at det enkelte barns rettigheder overholdes og at barnets ønsker kommer frem og bliver hørt.

Ifølge Forvaltningslovens § 8 har alle børn og unge mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af en voksen, når de skal deltage i en børnesamtale ved kommunen eller i Familieretshuset. Det betyder, at barnet kan lade sig bistå af en voksen uden at skulle have begge forældres samtykke først. Dog skal en bisidder, der repræsenterer barnet i statsforvaltningen, have samtykke af bopælsforældere.


Bisidder til voksne/forældre

Alle vores bisiddere kan vejlede, guide og støtte den enkelte forælder og eventuelle pårørende i mødet med den offentlige forvaltning.

Landsforeningens bisidderhjælp indbefatter helt konkrete muligheder for at understøtte den enkelte forældres inddragelse i egen sag og at sikre, at den enkelte forældres rettigheder overholdes.

Scroll til toppen