ALI OG ASMAS FAR OG MOR SKAL SKILLES

Et projekt om samlivsbrud i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

I etniske minoritetssamfund er der imidlertid ofte en række kulturelle og sociale omstændigheder, som gør skilsmisser særligt komplekse, og som derfor belaster familierne og især børnene ekstra meget.

Formålet med “Ali og Asmas far og mor skal skilles” er at udvikle en metode for, hvordan familier i etniske minoritetssamfund støttes bedst muligt igennem en skilsmisse.

For familier af anden etisk herkomst end dansk kan en skilsmisse være ekstra belastende for både børn og voksne fordi:

  • De ofte i forvejen befinder sig i en udsat livsposition, socialt og økonomisk.
  • Det danske system er hverken gennemsigtigt eller trygt for dem. 
  • Deres religiøse og kulturelle baggrund tabuiserer skilsmisse.
  • De mangler en referenceramme, en skilsmissekultur, at orientere sig i.

Og derfor er konsekvenserne på kort og lang sigt for disse familier, og ikke mindst deres børn, store.

Med projektet “Ali og Asmaa far og mor skal skilles” er vores ønske at tilbyde en helhedsorienteret indsats, som er målrettet hele familien. Vi ruster vores frivillige til at kunne hjælpe målgruppen, så vi gør det nemmere for familien at navigere rundt i et kompleks offenligt system, og ikke mindst for at forebygge og mindske konsekvenserne af skilsmissen for både forældre og børn. Vores frivillige har alle en relevant, faglig baggrund og har interesse i og erfaring med at arbejde med etniske minoritetsfamilier.  

“Ali og Asmas far og mor skal skilles” er et pilotprojekt med base i Landforeningenfor Børn og Forældres aktiviteter i Aarhus, og erfaringerne skal bruges til at udvikle en metode, som kan udbredes til vores øvrige satellitter i resten af landet. 

Scroll til toppen